უნივერსიტეტის შრომები

უნივერსიტეტის შრომები

სსუ ყოველწლიურად  გამოსცემს სამეცნიერო შრომების კრებულებს. 

 

ფაილების გასახსნელად კომპიუტერზე უნდა გეყენოთ Adobe Acrobat Reader 5.0 ან  მაღალი ვერსია და შემდეგი ფონტი.

 

 
სსუ-შრომები-1 (2007)

სსუ-შრომები-II (2007)

სსუ-შრომები-III (2008)

სსუ-შრომები-IV (2008)

სსუ-შრომები-V (2008)

სსუ-შრომები-VI (2008)