„აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამა“

აფხაზეთის არ მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტრო ახორციელებს „აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამას“.