ქართული ლიტერატურის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

  • ტიტე მოსია – დირექტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
  1. ინდირა გადილია  – უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, ფილოლოგიის დოქტორი,
  2. მედეა კვარაცხელია  – უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, ფილოლოგიის  დოქტორი
  3. მარინე ტურავა  – უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, ფილოლოგიის დოქტორი
  4. მარინე ჯაიანი  – უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, ფილოლოგიის  დოქტორი  
  5. ლეილა ჯაფარიძე  – უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, ფილოლოგიის დოქტორი