ქართველური ენათმეცნიერების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

  • მერაბ ნაჭყებია  – დირექტორი, ფილოლოგიის დოქტორი, სრული პროფესორი
  1. მადლენა ოჩიგავა  – ფილოლოგიის დოქტორი, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
  2. ეკატერინე არჩვაძე  – უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
  3. ნონა კვეკვესკირი  – უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
  4. ინგა მილორავა  –  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი