საქართველოს ისტორიისა და ეთნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

  • ბე­ჟან ხო­რა­ვა _ დირექტორი, ის­ტო­რი­ის დოქ­ტო­რი, ას­ოცირებული პრო­ფე­სო­რი
  1. ჯამ­ბულ ან­ჩა­ბა­ძე უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი,  ის­ტო­რი­ის დოქ­ტო­რი, ასოცირებული პრო­ფე­სო­რი
  2. ლია ახალაძეუფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ საწ­ყი­სებ­ზე), ის­ტო­რი­ის დოქ­ტო­რი, ას­ოცირებული პრო­ფე­სო­რი
  3. ავთან­დილ კი­ლა­სო­ნია   უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი,  ის­ტო­რი­ის დოქ­ტო­რი, ას­ოცირებული პრო­ფე­სო­რი
  4. კო­ბა ოკ­უჯ­­ვა   უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი,  ის­ტო­რი­ის დოქ­ტო­რი, ასოცირებული პრო­ფე­სო­რი
  5. ზუ­რაბ პა­პას­ქი­რი მთა­ვა­რი მეც­ნი­ერ-თა­ნამ­შრო­მე­ლი (სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ საწ­ყი­სებ­ზე), ის­ტო­რი­ის მეც­ნი­ერ­ებ­­თა დოქ­ტო­რი, სრუ­ლი პრო­ფე­სო­რი
  6. კახაბერ ფიფია  – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი,  ის­ტო­რი­ის დოქ­ტო­რი, ას­ოცირებული პრო­ფე­სო­რი
  7. და­ვით ჩი­ტა­ია უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ საწ­ყი­სებ­ზე),  ის­ტო­რი­ის დოქ­ტო­რი, დავით გურამიშვილის სახ. საერთაშორისო უნივერსიტეტ „იბერიის“  სრული პროფესორი
  8. რა­მაზ ჭან­ტუ­რია ­ – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, ის­ტო­რი­ის დოქ­ტო­რი, დავით გურამიშვილის სახ. საერთაშორისო უნივერსიტეტ „იბერიის“  ასოცირებული პროფესორი