სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

  • დავით იმნაძე  – დირექტორი, სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
  1. დავით დოლბაძე  – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, სამართლის დოქტორი
  2. ლიანა ადეიშვილი  – მეცნიერ-თანამშრომელი, სამართლის დოქტორი
  3. ვაჟა ბურდული  – მეცნიერ-თანამშრომელი
  4. ედიშერ ფუტკარაძე  – მეცნიერ-თანამშრომელი, სამართლის დოქტორი
  5. ირმა გაბელია – უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, დოქტორანტი