ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

  • რევაზ ხარებავა  – დირექტორი (საზოგადოებრივ საწყისებზე), ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი
  1. ნანა კაციტაძე  – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, ეკონომიკის დოქტორი
  2. ზურაბ ლიპარტია – მეცნიერ-თანამშრომელი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი            
  3. ირმა მოლაშხია  – მეცნიერ-თანამშრომელი, ეკონომიკის  დოქტორი,
  4. ნანა ფიფია – უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი