ბიოლოგიისა და მედიცინის პრობლემათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

  • ვახტანგ ბერია  დირექტორი, ბიოლოგიის დოქტორი
  1. ლეილა ბერულავა  – მეცნიერ-თანამშრომელი, ბიოლოგიის დოქტორი
  2. მანანა დევიძე  – მეცნიერ-თანამშრომელი, ბიოლოგიის დოქტორი
  3. მედეა ჯოჯუა  – მეცნიერ-თანამშრომელი, ბიოლოგიის დოქტორი