ახალი ფსიქოლოგიური და სოციოლოგიური ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

  • მანანა გაგოშიძე  – დირექტორი, ფილოსოფიის დოქტორი
  1. მაია გელანტია  – მეცნიერ-თანამშრომელი, ეკოლოგიის დოქტორი
  2. კახი კოპალიანი  – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (საზოგადოებრივ  საწყისებზე), ფსიქოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
  3. კობა ნონიაშვილი  – მეცნიერ-თანამშრომელი (საზოგადოებრივ საწყისებზე), ფილოსოფიის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი
  4. კახა ქეცბაია  – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (საზოგადოებრივ საწყისებზე),  ფილოსოფიის დოქტორი, სრული პროფესორი
  5. ირმა შომახია  – უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, დოქტორანტი
  6. ქრისტინე ძალამიძე  – მდივანი