აფხაზური ენისა და კულტურის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

აფხაზური ენისა და კულტურის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

  •  თეიმურაზ გვანცელაძე  – დირექტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
  1. მანანა ტაბიძე  – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
  2. თამარ გითოლენდია  – უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
  3. სოფიკო ჭაავა  – უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 დამატებითი ინფორმაცია აფხაზური ენისა და კულტურის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტიმუშაობისა და მისი თანამშრომლების მოღვაწეობის შესახებ იხილეთ ა ქ და facebook–ში.