სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები

12/07/2010 17:21

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ყოველწლიურად სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები იმართება, რომელშიც აქტიურად მონაწილეობენ სხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებიც.

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია – 2010

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია-2009

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია – 2008