სტიპენდიები დოქტორანტებისა და დოქტორებისათვის

02/09/2010 13:52

შავი ზღვის კავშირი აცხადებს სტიპენდიებს საქართველოს, მოლდოვის, უკრაიანის, სომხეთის და აზერბაიჯანის დოქტორანტებისა და/ან დოქტორებისათვის. სამუშაო ენებია ფრანგული, ინგლისური და გერმანული. დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ აქ.