სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის მოკლე ანგარიშები

02/09/2010 16:55

2008-2009 წლების სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის მოკლე ანგარიში.
2007 წლის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის მოკლე ანგარიში.