პროფ. ზ. პაპასქირის საჯარო ლექცია–მოხსენება

29/11/2010 20:35

2010 წლის 29 ნო­ემ­ბერს, 13 სა­ათ­ზე, სო­ხუ­მის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­­ტე­ტის საქართველოს ის­ტო­რი­­სა და ეთ­ნო­ლო­გი­ის ინ­სტი­ტუტ­ში  შო­თა რუს­თა­ვე­ლის სახელობის სტიპენ­დი­ის პროგ­რა­მის ფარ­გლებ­ში ის­ტო­რი­ის მეც­ნი­ერ­ებ­­თა დოქ­ტო­რმა, სო­ხუ­მის სახელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რმა ზუ­რაბ პა­პას­ქი­რმა წა­იკ­ით­ხა საჯარო ლექ­ცია-მოხ­სე­ნე­ბას თე­მა­ზე – „ქარ­თუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი სამ­ყა­რო ბი­ზან­ტი­ურ თა­ნა­მე­გობ­რო­ბა­ში.VIII-X ­­კუ­ნის I ნა­ხე­ვა­რი.

ლექციას ესწრებოდნენ სსუ-ს პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები. წარმოდგენილმა თემამ მსმენელთა ინტერესი გამოიწვია.