პროფ. ზურაბ პაპასქირის საჯარო ლექცია-მოხსენება

01/06/2010 13:22

2010 წლის 31 მაისს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში  , შოთა რუსთაველის სახელობის სტიპენდიის პროგრამის ფარგლებშიისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა ზურაბ პაპასქირმა წაიკითხა საჯარო ლექცია-მოხსენება თემაზეაფხაზეთი და აფხაზები საერთო ქართულ ეთნო-კულტურულ და პოლიტიკურ-სახელმწიფოებრივ სივრცეში. უძველესი დროიდან XIXს. დამდეგამდე.