აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენციები

25/04/2010 19:02

           

 

 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ყოველწლიურად აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენციები იმართება.

აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია (2010)

აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია (2009)

აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია (2008)

აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია (2007)