თ ა ნ ა მ შ რ ო მ ლ ე ბ ი

1. როინ ბერია - მთავარი სპეციალისტი, ფიზიკის დოქტორი, სსუ-ს ასისტენტ-პროფესორი

2. ეკა ესებუა - სპეციალისტი, ბიოლოგიის დოქტორი

3. კახა კვაშილავა - სპეციალისტი, ისტორიის დოქტორი